Text navazuje na předchozí bod a stanovuje smluvní sankce za porušení smlouvy a ubytovacího řádu.

  • Za porušení zákazu kouření v prostorách určených pro ubytované si vyhrazujeme právo vystavit pokutu ve výši 1000,- Kč.
  • Při nadměrném znečištění pokojů, společných prostor nebo poškození jiného vybavení v interiéru či exteriéru Horské chaty Na Perlíčku – Prdek, budou účtovány náklady spojené s uvedením daných prostor do původního stavu, minimálně však 500,- Kč.
  • Každý návštěvník je plně zodpovědný za své chování a chování své návštěvy. Případné škody budou vymáhány na osobě, za kterou návštěva přišla respektive na osobě, která je v daném pokoji ubytována.
  • Pokuty budou stanoveny jednotlivě k jednotlivým škodám.
  • Při opakovaném porušování pravidel nebo při obzvláště velkém porušení pravidel nebo i jednoho z pravidel si vyhrazujeme právo viníkům okamžitě ukončit pobyt bez náhrady.
  • Náklady spojené s odstraněním vzniklých škod jsou připsány v plné výši viníkům nebo osobám ubytovaným na pokoji, kde k nim došlo.
Translate »